OFERTA

OFERTA

Podstawowe usługi oferowane przez firmę obejmują:

  • Projektowanie budynków i budowli - opracowanie koncepcji architektonicznych, wielobranżowych projektów budowlanych i  wykonawczych,
  • Projektowanie zagospodarowania terenu i małej architektury,
  • Adaptacje projektów typowych,
  • Projekty wnętrz,
  • Przygotowanie wszelkich dokumentów formalno - prawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia  na budowę, nadzorowanie spraw urzędowych,
  • Zlecenia wykonania map, badań geotechnicznych itp.,
  • Nadzory autorskie,
  • Obsługa prawna inwestycji, m. in. umowy i przetargi,
  • Doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych,
  • Projektowanie dla dzieci